Privacy statement

Privacy Statement van RoomRevolution Interior Design

1. Persoonsgegevens

Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. RoomRevolution Interior Design (“RoomRevolution”) maakt gebruik van persoonsgegevens die zijn verstrekt als opdrachtgever, opdrachtnemer, bezoeker van de website (www.roomrevolution.nl), relatie of leverancier. RoomRevolution verwerkt deze persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • betaalgegevens
 • BTW identificatienummer

2. Grondslag

RoomRevolution verwerkt alleen gegevens als daar een zogeheten “AVG-grondslag” voor bestaat. Het komt erop neer dat wij in principe alleen gegevens verwerken als u daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, of als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die met RoomRevolution is gesloten.

3. Doelen

De persoonsgegevens worden verwerkt in de volgende situaties:

 • u heeft een opdracht gegeven aan RoomRevolution op het gebied van interieurarchitectuur en/of -advies;
 • u heeft een opdracht aangenomen van RoomRevolution;
 • u heeft uw contactgegevens achter gelaten op de website van RoomRevolution;
 • wij onderhouden een zakelijke relatie;
 • u heeft aangegeven graag op de hoogte te worden gehouden van relevante ontwikkelingen en activiteiten, al dan niet door middel van een nieuwsbrief.

In de uitvoering van de opdracht die aan RoomRevolution is gegeven op het gebied van interieurarchitectuur en/of –advies, kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met leveranciers, voor bijvoorbeeld bezorging of werkzaamheden op locatie. RoomRevolution deelt nooit gegevens met derden voor commerciële doeleinden.

4. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het afronden van een opdracht worden de persoonsgegevens bewaard voor vervolgopdrachten, nazorg en financiële administratie. Daarna worden contactgegevens bewaard voor het onderhouden van zakelijk contact als en zolang daar toestemming voor is gegeven.

5. Nieuwsbrief

RoomRevolution biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van actualiteiten, aanbiedingen en ander nieuws. Bij communicatie langs deze weg wordt altijd een afmeldmogelijkheid opgenomen.

6. Beveiliging

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. De toegang tot digitale bestanden met persoonsgegevens is versleuteld met gegenereerde (dus hele sterke) wachtwoorden, en de kring die toegang heeft tot deze bestanden is zeer beperkt. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij.

7. Verwerkers

Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. RoomRevolution kan gebruik maken van verwerkers. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. RoomRevolution is verplicht een verwerkersovereenkomst met hen te sluiten waarin dat is vastgelegd.

8. Links

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

9. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

RoomRevolution maakt gebruik van Google Analytics, en dus is er een cookie door Google geplaatst op onze website. Daardoor krijgen wij rapportages over hoe de bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden geven als Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google géén toestemming gegeven de gegevens te delen met derden. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, u onze website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen.

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed.

10. Wijziging van de privacy statement

Wij kunnen deze privacy statement aanpassen. Als wij de privacy statement in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacy statement. Wij zullen klanten en relaties die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan per e-mail op de hoogte brengen bij wijzigingen.

11. Uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

 • u mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • u mag ons vragen om correctie, beperking of het laten wissen van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • u mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • u mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.

Bij andere vragen of opmerkringen over onze privacy policy kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

12. Contact

RoomRevolution Interior Design
Admiraliteitskade 90-B
3063 EG Rotterdam
06-40403724
info@roomrevolution.nl

Meer weten over RoomRevolution

Menu