Van 25 juli t/m 9 augustus zijn we met vakantie. De webshop is gewoon open. Vanaf 10 augustus staat ons hele team weer voor u klaar!

Disclaimer

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. RoomRevolution aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), producten, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan. Hieronder vallen ook de prijsstellingen op onze website. Wij kunnen niet gehouden worden aan eventuele typefouten in prijsstellingen op onze website.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. RoomRevolution kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door bezoekers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Meer weten over RoomRevolution

Menu